Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu ostępowania

Data publikacji ogłoszenia: 2019/09/04

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta - w podziale na części” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

 

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta - w podziale na części” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

zostało unieważnione w części 2, 4, 6 i 8na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 1 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik do Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: , wytworzono: 2019/09/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Malwina Mikołajczak, dnia: 2019/09/04 08:49:08
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Malwina Mikołajczak  2019/09/04 08:49:08  nowa pozycja