Zamówienia publiczne

Modyfikacja załączników do siwz

Data publikacji ogłoszenia: 2014/02/24

Modyfikacja załącznika 1f ; 1j do siwz na zakup i dostawę artykułów żywnosciowych

dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 66Nr sprawy: ZP 01/2014 COD.2720.15.2014.TJ
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W załączniku nr 1f do siwz – produkty mleczarskie, wprowadza się następujące zmiany:
1) poz. 2 Śmietana kwaśna 12% 250g – otrzymuje nowe brzmienie:
Poz. 2 Śmietana kwaśna 12% 200g


2. W załączniku nr 1j do siwz – pieczywo i pieczywo cukiernicze, wprowadza się następujące zmiany:
1) poz. 4 Chleb słonecznikowy +/- 10% – otrzymuje nowe brzmienie:
Poz. 4 Chleb słonecznikowy 500g +/- 10%

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/03/04, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Teresa Jaworska, dnia: 2014/03/04 15:22:44
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Teresa Jaworska  2014/03/04 15:22:44  modyfikacja wartości 
Teresa Jaworska  2014/03/04 15:21:52  modyfikacja wartości 
Teresa Jaworska  2014/03/04 14:59:43  modyfikacja wartości 
Teresa Jaworska  2014/02/25 07:46:42  modyfikacja wartości 
Teresa Jaworska  2014/02/24 15:23:25  nowa pozycja