Instrukcja korzystania z BIP


INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

1. Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na
Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne strzałki skierowane w dół).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje podkreślona.

Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się w środkowej części ekranu bądź w postaci kolejnych podmenu, bądź w postaci informacji docelowej.

Jeżeli do słowa lub wersu
podlinkowana(podłączona) jest szersza informacja, słowo to lub wers są wyróżnione, a po wskazaniu kursorem myszy fraza zostaje podkreślona a kursor przybiera postać dłoni.
Po "kliknięciu" na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w części środkowej lub w tak zwanym oknie "pop-up".

W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcj
a "DRUKUJ" znajduje się na górze treści okna pop-up.

Dokumenty specyficzne takie jak treść prawa miejscowego lub wnioski do wypełnienia zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader .
Jest to darmowy program dostępny w internecie pod adresem:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

2. Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

- Zakładka Redakcja pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP,
-
Zakładka Dziennik zmian zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie.
-
Przycisk z logo strony głównej Biuletynu umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
-
Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku, - Przycisk z logo strony e-PUAP 2 umożliwia przejście na stronę główną elektronicznej platformy usług administracji publicznej prowadzoną przez Ministra Cyfryzacji, - Przycisk z logo"Strona www Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza" umożliwia przejście na stronę instytucji.


 


udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza , wytworzono: 2017/03/13, odpowiedzialny/a: Monika Pieprzak, wprowadził/a: Monika Pieprzak, dnia: 2017/03/13 12:31:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Pieprzak 2017/03/13 12:31:23 nowa pozycja