Aktualne postępowania

Tytuł Data publikacji
Dostawy chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2024/06/10
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2024/05/28
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2024/05/28
Sukcesywne dostawy pieczywa dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2024/05/28
Sukcesywne dostawy nabiału dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2024/05/28
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2024/05/28
Prace remontowe w pomieszczeniach budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 68 w Szczecinie. 2024/03/01
Dostawy chemii gospodarczej, kosmetyków oraz artykułów do utrzymania czystości dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2023/12/18
OBSŁUGA SERWISOWA W CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. K. MACIEJEWICZA W SZCZECINIE 2023/12/15
Sukcesywne dostawy pieczywa dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2023/11/24
Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2023/11/23
Sukcesywne dostawy nabiału dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2023/11/23
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2023/11/23
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsno – wędliniarskich dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2023/11/23
UNIEWAŻNIONE - Dostawy chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie - w podziale na części 2023/11/23
Unieważnienie - Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 68 w Szczecinie 2023/07/18
Unieważnienie - Wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 68 w Szczecinie 2023/07/06
Sukcesywne dostawy nabiału dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2023/06/30
Sukcesywne dostawy artykułów mrożonych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. 2023/06/13
Dostawy chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie - w podziale na części 2023/05/15
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2023/05/10
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2023/03/09
SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO STANOWIĄCEGO SKŁADNIK MAJĄTKU RUCHOMEGO CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W SZCZECINIE 2023/02/17
OBSŁUGA SERWISOWA W CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM IM. K. MACIEJEWICZA W SZCZECINIE 2022/12/21
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/12/08
Dostawy ryb oraz artykułów mrożonych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/11/10
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/11/04
Dostawy chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2022/10/27
Kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2022/10/07
Dostawa wyposażenia sali terapeutycznej oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/10/05
Dostawa mebli gotowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/09/28
UNIEWAŻNIONE - Dostawa mebli, wyposażenia oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/09/21
"Organizacja trzecich warsztatów wyjazdowych w 3 edycji programu „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" 2022/07/13
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2022/07/07
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2022/05/23
Organizacja 2-ch warsztatów wyjazdowych w 3 edycji programu „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/05/19
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie. 2022/05/19
Usługi logopedy, pedagoga i psychologa w ramach mobilnego zespołu Specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni 2022/05/11
Usługi pedagoga w ramach mobilnego zespołu Specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/02/16
Usługi logopedy w ramach mobilnego zespołu Specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/02/02
Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/01/25
Organizacja 1-ych warsztatów wyjazdowych w 3 edycji programu „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/01/05
Kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie. 2021/12/09
„Dostawa mebli oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części” 2021/11/22
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2021/11/19
„Zakup i dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2021/11/15
Kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2021/10/29
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/10/13
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/10/12
Aktualizacja - Ogłoszenie roboty budowlane 2021/09/09
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/08/31
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/07/27
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/07/27
Powtórzenie - Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/06/15
Powtórzenie - Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/06/14
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/06/10
Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/06/02
Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/06/01
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni-kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/05/25
Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów Sztuka budowania w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/05/10
Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2021/05/05
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie budynku zlokalizowanego w Szczecinie 2021/02/22
Plan postępowań 2021 rok 2021/01/26
Ogłoszenie: „Kompleksowa dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego wysokometanowego E dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie” 2020/12/14
OGŁOSZENIE: „Zakup i dostawa chemii gospodarczej, kosmetyków, artykułów do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie 2020/12/11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy ułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2020/12/10
Ogłoszenie: Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2020/12/08
AKTUALIZACJA -OGŁOSZENIE: „Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości”” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/08/31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: „Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania”” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/08/31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: „Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania”” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/08/07
OGŁOSZENIE: „Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Rejs ku dorosłości”” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/08/07
Ogłoszeniu o zamówieniu na: „Organizacja warsztatów wyjazdowych w programie „Sztuka budowania”” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/08/05
Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie” 2020/07/06
„Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2020/03/05
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu 2019/12/20
AKTUALIZACJA: Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę mebli dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie – w podziale na części, w ramach projektu Samodzielni kompleksowy system wsparcia dziecka 2019/12/12
Dostawa mebli gotowych, na wymiar oraz sprzętu AGD dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części, w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system 2019/12/02
Zakup i dostawa chemii gospodarczej dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie w podziale na części 2019/11/26
AKTUALIZACJA: USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW "Sztuka budowania" W RAMACH PROJEKTU SAMODZIELNI - KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA DZIECKA I ODZINY W SZCZECINIE 2019/11/25
Aktualizacja: Ogłoszenie - Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w podziale na części 2019/11/19
Aktualizacja: Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny 2019/11/18
Aktualizacja - Ogłoszenie o zamówieniu na: USŁUGI TERAPEUTYCZNE W RAMACH MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW W PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO" 2019/11/06
Zapytanie ofertowe na "Remont i przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych trzech pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Wszyskich Świętych 66" 2019/11/04
Informacja o nieudzieleniu zamówienia 2019/10/24
Informacja o zawarciu umowy 2019/10/22
Informacja o unieważneiniu 2019/10/22
UNIEWAŻNIENIE - Zapytanie ofertowe pn REMONT I PRZEBUDOWA WNĘTRZWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TRZECH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W SZCZECINIE PRZY UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 66 2019/10/14
Ogłoszenie o zamówieniu 2019/10/11
Ogłoszenie udzieleniu zamówienia 2019/10/10
Ogłoszenie o zamówieniu 2019/10/10
Informacja o unieważnieniu postpowania 2019/10/02
Ogłoszenie o zamówieniu 2019/09/24
Ogłoszenie o zamówieniu 2019/09/17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019/09/16
Informacja o unieważnieniu ostępowania 2019/09/04
Ogłoszenie o zamówieniu 2019/07/29
Plan postępowań 2019 rok 2019/02/04
Dostawa środków chemicznych i artykułów higieny osobistej 2018/11/22
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa gazu. 2018/11/22
Ogłoszenie o zamówieniu 2018/11/08
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2018/06/12
Modernizacja zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Władysława Broniewskiego 16 w Szczecinie. 2018/02/28
Plan postepowań 2018 rok 2018/01/17
Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie 2017/12/07
Dostawa środków chemicznych i artykułów higieny osobistej 2017/06/23
ZO Produkty mrożone 2017/04/10
ZO Pieczywo 2017/04/10
ZO Warzywa i owoce 2017/04/10
ZO Produkty mleczarskie 2017/04/10
ZO Produkty mięsne 2017/04/10
ZO Produkty spożywcze 2017/04/10
Plan postępowań 2017r. 2017/01/10
Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie 2016/12/07
Ogłoszenie o wyniku postepowania 2014/03/12
Ogłoszenie o wyniku postepowania 2014/03/05
Modyfikacja załączników do siwz 2014/02/24
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie 2014/02/20