Rejestr umów

Przedmiot umowy Data zawarcia Strony umowy Wartość umowy
Zakup lodówki na potrzeby PO-W ul. Pokładowa 20 w Szczecinie. 2022/05/12 Euro-Net Sp. z o. o. 1.348,00 zł. brutto
Usługa trenerska -Sztuka budowania relacji w rodzinie. 2022/05/11 Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja 1.200 zł brutto
Zakup pralki na potrzeby Placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Śląskiej 8/3 w Szczecinie. 2022/05/09 Euro-Net Sp. z o. o. 1.307,90 brutto
Zakup drzew ozdobnych odmiany klon czerwony Red Sunset obwód 16-18 w ilości 4 sztuk. 2022/05/09 Gospodarstwo Rolno - Ogrodnicze Zdziasław Szabelski 3.120,00 zł. brutto
Zakup zmywarki na potrzeby PO-W przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie. 2022/05/06 ME M03 sp. z o.o. 1.299,00 zł. brutto
Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zielonych z posesji PO-W przy ul. Narożnej 48 w Szczecinie. 2022/04/30 Remondis Sp. z o. o. 1.242,00 zł. brutto
Przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy COnD a organizacjami związkowymi działającymi przy Centrum. 2022/04/29 Edyta Borysiak 1.500,00 zł. rutto
Sprzedaż pieczywa i wyrobów cukierniczych dla PO-W przy ul. Chojnickiej 61 w Szczecinie. 2022/04/27 Mat - ART 5.000,00 zł. brutto
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i szkolnych na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem. 2022/04/27 EUROOFFICE 52.945,53 zł. brutto
Przegląd techniczny wraz z wymianą kpl. filtrów w samochodzie służbowym Peugeot ZS 0239P. 2022/04/21 PEM Piotr Zygmański 1.247,00 zł. brutto
Wykonanie usługi wycinki drzew wraz z wywozem z terenu Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66. 2022/04/19 ARBO Wycinka i Pielęgnacja Drzew Łukasz Nowik 3.600,00 zł. brutto
Przegląd i wymiana olejów wraz z kpl. filtrów w samochodzie służbowym Ford ZS 100 LR. 2022/04/14 PEM Piotr Zygmański 890,00 zł. brutto
Wykonanie, transport oraz montaż przęsła ogrodzenia na terenie PO-W przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie. 2022/04/12 Metaloplastyka Mariusz Zeszot 3.540,00 zł. brutto
Usługi pedagoga w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 2022/04/08 CE Lingua Sp. z o.o. 29.400,00 zł brutto
Wykonanie dokumentacji przyłącza wody wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej w PO-W przy ul. Wiślanej 17. 2022/04/07 Pracownia Projektowa Aneta Pendrak 3.198 zł. brutto
Remont łazienek w PO-W przy ul. Chojnickiej 61 w Szczecinie. 2022/03/31 FHU Bogusław Krulik 69.556,87 zł. brutto
Usługi logopedy w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie. 2022/03/29 Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata Katarzyna Anna Rokicka 31.548,00 zł brutto
Usługa cateringowa dla uczestników warsztatów „Sztuka budowania”, w ramach projektu Samodzielni- kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie. 2022/03/23 ZIDI USŁUGI-HANDEL-GASTRONOMIA Zdzisław Miecznik, z siedzibą: ul. Antoniego Kaliny 23/28, 71-118 Szczecin 17.400,00 zł brutto
Naprawa pieca olejowego w PO-W przy ul. Wiślanej 17 w Szczecinie. 2022/03/23 "Calesco" Sp. A. 1.969,13 zł. brutto
Przedmiotem zamówienia jest naprawa kotła gazowego wraz z wymianą części w placówce opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Mokrej 23 w Szczecinie. 2022/03/21 Z.H.U. Gazoterm Marian Kosiński 2.976,60 zł. brutto
Usługa trenerska -Sztuka budowania relacji w rodzinie. 2022/03/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja 1.200 zł brutto
Wymiana tylnich tarcz i klocków hamulcowych oraz naprawa zacisków w samochodzie służbowym Opel Vivaro. 2022/03/16 PEM Piotr Zygmański 1.433,00 zł. brutto
Naprawa pieca olejowego w PO-W przy ulicy Wiślanej 17 w Szczecinie 2022/03/14 'Calesco"Sp. A. 743,17 zł. brutto
Przegląd okresowy i wymiana chłodnicy w samochodzie służbowym Renault Trafic. 2022/03/14 PEM Piotr Zegmański 1.525,00 zł. brutto
Zakup zaworu spustowego do naprawy pralnicy. 2022/03/11 Fabryka Maszyn Pralniczych PRAZAMUT Sp. z o. o. 991,38 zł. brutto
Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego 2022/03/08 Respol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczawiowej 71, 70-010 Szczecin 19.680,00 zł brutto
Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do służbowego wykorzystania przez pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie 2022/03/07 Firma Handlowa Wasilewska Zofia z siedzibą: ul. Cicha 2, 70-895 Załom 7.831,00 zł brutto
Zakup rocznej licencji do ochrony antywirusowej. 2022/03/03 MARCSOFT Marcin Kaszewski 828,00 zł. brutto
Praca na stanowisku księgowej. 2022/03/02 Małgorzata Miziak 5.1300 zł. brutto
„Szkolenia okresowe z zakresu BHP dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin” 2022/03/01 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 2.980,00 brutto
„Usługi terapeuty w ramach mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2022/03/01 Natalia Giżewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Natalia Giżewska Terapia i Rozwój 26.680,00 zł brutto
Zakup zmywarki dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Łosiowej 5 w Szczecinie 2022/02/28 Euro-Net Sp. z o. 1.198,00 zł.
Naprawa pieca olejowego w PO-W przy ul. Wiślanej 17 w Szczecinie. 2022/02/28 "Calesco" Sp. A. 1.358,92 zł. brutto
Usługa trenerską w ramach programu „Rejs ku dorosłości – edycja III” 2022/02/17 Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy - Fundacja 1.800 zł brutto
Naprawa pieca w PO-W przy ul. Wiślanej 17 w Szczecinie. 2022/02/14 "Calesco" Sp. A. 1.101,83 zł. brutto
Zakup pieczywa i wyrobów cukierniczych na potrzeby PO-W przy ulicy Wiślanej 17 2022/01/29 Pawilon Handlowy Tomasz Sokołowski 549,00 zł. brutto
Wykonanie dokumentacji stopnia wykorzystania resursu dźwigów platformowych 2022/01/20 NAM-LIFT Sp.c. 1.722,00 zł.
„Organizacja 1-ych warsztatów wyjazdowych w 3 edycji programu „Sztuka budowania” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” 2022/01/19 Konsorcjum w składzie: Lider - Joanna Pisula i Partner - Izabela Pisula 24.790,00 zł. brutto
Usługa naprawy samochodu służbowego 2022/01/18 PEM Piotr Zygmański 1.763,00 zł.
Zakup urządzeń na potrzeby PO-W przy ul. Jana Pawła 43/7 oraz Wiślanej 17 w Szczecinie 2022/01/17 Euro-Net Sp. z o. 2.706,90 zł.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 2022/01/11 "Mat - Ex" Dorota Wabich 25.679,85 zł. brutto
Świadczenie usług opieki profilaktycznej z zakresu medycyny pracy 2022/01/03 Szczecińskie Centrum Zdrowia 9.000 zł. brutto
Obsługa prawna Centrum Opieki nad Dzieckiem 2022/01/03 Konsorcjum w składzie: W. Sadowska i A. Wygoda 42.300 zł. brutto
Usługa telekomunikacyjna 2022/01/03 Orange Polska S. A. 442,80 brutto
Obsługa informatyczna Centrum Opieki nad Dzieckiem. 2022/01/03 Logic Net S.C. 33.600 zł. brutto
Świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2022/01/01 UPC Polska Sp. z o. o. 5.652,00 zł. brutto
Świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych 2022/01/01 Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny sp. z o.o. 7.199,88 zł. brutto
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków 2022/01/01 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. wg taryfy
Dzierżawa pojemników na piasek wraz z uzupełnianiem 2022/01/01 Remondis Sp. z o. o. wg faktury
Reprezentacja COnD przed mediami 2022/01/01 M. Homis 4.284 zł. brutto
Usługa w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2022/01/01 Anna Henselek 33.360 zł. brutto
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2022/01/01 Remondis Sp. z o. o. wg faktury