Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Data publikacji ogłoszenia: 2014/03/12

Nr sprawy ZP/01/2014
OFERTY ODRZUCONE W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie  amówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA CENTRUM OPIEKI NAD DZIECKIEM W SZCZECINIE”


Informuję niniejszym, że w wyniku badania złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

Część V – oleje i tłuszcze
Oferta nr 14 złożona przez firmę Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin,

została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2.
Oferta nr 15 złożona przez firmę „JARTOM” Jarosław Jaworowicz SpółkaJawna ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin,

została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2.

 

Część VI – produkty mleczarskie
Oferta nr 14 złożona przez firmę Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin,

została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2.

 

Część VII – różne produkty spożywcze
Oferta nr 14 złożona przez firmę Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin,

została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2.

 

Część IX – napoje
Oferta nr 14 złożona przez firmę Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin,

została odrzucona na mocy art. 89 ust.1 pkt 2

 

Numer sprawy ZP/01/2014

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” – nr sprawy 1/2014.

Informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze dla zadań częściowych wybrano oferty:

 

Część II – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne ofertę nr 12 złożoną przez firmę   Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedź Sprzedaż Hurtowa ul. Gdańska 11, 78-540 Kalisz Pomorski

 

Część  III– ryby przetworzone ofertę nr 16 złożoną przez firmę „SEMI” Marcin Fiedorowicz ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

 

Część IV – warzywa, owoce i przetwory przetworzone ofertę nr 01 złożoną przez firmę P.H. Lodimex Spółłka Jawna ul. Pomorska 112A, 70-812 Szczecin

 

Część V – oleje i tłuszcze ofertę nr 10 złożoną przez firmę  „SEMI” Marcin Fiedorowicz ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

 

Część VI – produkty mleczarskie ofertę nr 15 złożoną przez firmę  „JARTOM” Jarosław Jaworowicz  ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin,

 

Część VII – produkty przemiału ziarna ofertę nr 13 złożoną przez firmę  F.H.U.”CHEM-AJ”  S.C Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

 

Część VIII – różne produkty spożywcze ofertę nr 13 złożoną przez firmę F.H.U.”CHEM-AJ”  S.C Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

 

Część IX – napoje ofertę nr 8 złożoną przez firmę   F.H.U.”CHEM-AJ”  S.C Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

 

Oferty spełniają wszystkie wymogi określone przepisami prawa i SIWZ oraz zostały ocenione jako najkorzystniejsze, bowiem są ofertami najtańszymi. 

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

Część II – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

2

BISSA Sp. z o.o. ul. Usługowq 6A, 73-110 Stargard Szczeciński

81,54

 

81,54

 

6

„BYK” Sp. Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski Ul. Walecka 38, Mierzyn 72-006 Szczecin

 

76,04

 

9

„MADAR” Dariusz Watral ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin

 

86,82

 

11

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Piotruś, R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

 

83,72

 

12

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Janusz Niedźwiedź Sprzedaż Hurtowa  ul. Gdańska 11, 78-540 Kalisz Pomorski


100


 

 

 Część III –  ryby przetworzone

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

7

„Imperial – Kołobrzeg” A. Łuczka, Zb. Łuczka Spółka Jawna ul. Albatrosa 11, 78-100 Kołobrzeg 

 

92,37

 

14

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz  ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

 

85,78

 

16

„SEMI” Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3; 70-770 Szczecin


100

 

Część IV – warzywa, owoce i przetwory przetworzone

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

1

J. Witkowski, P. Witkowski P.H. „LODIMEX” Spółka Jawna ul. Pomorska 112 A, 70-812 Szczecin


100

5

Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

 

97,99

 

14

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin,

 

71,53

 

 

 

Część V – oleje i tłuszcze

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

11

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Piotruś, R. Bączyński Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

 

61,45

 

16

„SEMI” Marcin Fiedorowicz ul. Bat. Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,


100


 

 

 Część  VI – produkty mleczarskie

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

15

„JARTOM” Jarosław Jaworowicz 

ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin,


100

 

 

Część  VII – produkty przemiału ziarna

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

13

F.H.U. „CHEM-AJ” S.C.  Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A,        70-112 Szczecin


100

14

Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz Ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

 

96,16

 

 

 

Część VIII – różne produkty spożywcze

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

13

F.H.U. „CHEM-AJ” S.C.  Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka  ul. Starkiewicza 1A,   70-112 Szczecin


100

 

  Część IX – napoje

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

13

F.H.U. „CHEM-AJ” S.C.  Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A,        70-112 Szczecin


100

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem, albo w terminie 10 dni jeżeli zostało przesłane pisemnie.


udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. ko nstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/03/12, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Teresa Jaworska, dnia: 2014/03/12 11:13:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Teresa Jaworska 2014/03/12 11:13:01 modyfikacja wartości
Teresa Jaworska 2014/03/12 11:08:14 nowa pozycja