Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu postpowania

Data publikacji ogłoszenia: 2019/10/02

Szczecin 02.10.2019r.

 

 

 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta - w podziale na części” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

 

 

Zamawiający, Gmina Miasto Szczecin – Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta - w podziale na części” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

zostało unieważnione w części 1 i 3 na podstawie Rozdziału V pkt 7 ppkt 1 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik do Ogłoszenia z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Informacja_o_uniewaznieniu(1).pdf


udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. ko nstantego Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Malwina Mikołajczak, dnia: 2019/10/02 11:18:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Malwina Mikołajczak 2019/10/02 11:18:41 nowa pozycja