Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data publikacji ogłoszenia: 2019/09/16

Szczecin 16.09.2019r.

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Dotyczy:           postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Usługi mobilnego zespołu specjalistów w Placówkach Wsparcia Dziennego w skład, którego wchodzą: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta - w podziale na części” w ramach projektu Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

 

 

 

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującym Wykonawcom:

 

CZĘŚĆ I:

Aneta Wojak, Szkolenia i Rozwój. Aneta Wojak, Ul. Nieduża 16/3, 71-531 Szczecin

Data zawarcia umowy: 10.09.2019 r.

 

CZĘŚĆ III:

Anna Pietrzak zamieszkała w Szczecinie

Data zawarcia umowy: 10.09.2019 r.

 

CZĘŚĆ V:

Studio Mowy. Kamila Zmudziejewska, Ul. Zygmunta Felczaka 4/5/24, 71-417 Szczecin

Data zawarcia umowy: 10.09.2019 r.

 

CZĘŚĆ VII:

Natalia Giżewska zamieszkała w Szczecinie

Data zawarcia umowy: 10.09.2019 r.


udostępnił: , wytworzono: 2019/09/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Malwina Mikołajczak, dnia: 2019/09/16 14:01:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Malwina Mikołajczak 2019/09/16 14:01:42 nowa pozycja