Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Data publikacji ogłoszenia: 2014/03/05

Ogłoszenie o wyniku postępowania:
 
znak sprawy: ZP/01/2014

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: NA ZAKUP I DOSTAWĘARTKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” – nr sprawy1/2014. Informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsze dla zadań częściowychwybrano oferty:

 

CzęśćI – warzywa i owoce ofertę nr 8 złożoną przez firmę Warzywa-Owoce Adam Chomicz    ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin

 

CzęśćX –   pieczywo i pieczywo cukiernicze ofertę nr 10 złożoną przez firmę  „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie ul. Konstytucji 3-go Maja nr 18, 72-100 Goleniów

 

Oferty spełniają wszystkie wymogi określone przepisami prawa i SIWZ oraz zostały ocenione jako najkorzystniejsze, bowiem są ofertami najtańszymi. 

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Zadanie częściowe I - warzywa i owoce

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

 

8

„Warzywa-Owoce” Adam Chomicz

Ul. Inspektorowa 24, 71-220 Szczecin

100

3

„ZBOREK” Z. Kusiak, H.Kusiak Sołka Jawna ; Przecław 150, 72-005 Przelewice

99,69

 

CzęśćX – pieczywo i pieczywo cukiernicze

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

 

Łączna punktacja

10

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Goleniowie

Ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów

100

5

CIASTKARNIA PIEKARNIA Wiesław ŻELEK  Hurtownia Art. Spożywczych ul. Wolińska 21, 72-400 Kamien Pomorski

80,07

 

Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem, albo w terminie 10 dni jeżeli zostało przesłane pisemnie.                                                                                            


udostępnił: Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Maciejewicza w Szczecinie, wytworzono: 2014/03/05, odpowiedzialny/a: Teresa Jaworska, wprowadził/a: Teresa Jaworska, dnia: 2014/03/05 08:01:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Teresa Jaworska 2014/03/05 08:01:16 nowa pozycja