Zamówienia publiczne

Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia: 2017/12/07

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp?soid=D16A5DD2D5D943EA869B477C87D0AA09 

Dotyczy:informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie
- w podziale na części”.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano następującą ofertę:

 

W części I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE: Oferta nr 10

Nazwa:                       F.H.U. „CHEM-AJ” S.C.    Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka Adres                              ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części II NABIAŁ: Oferta nr 14

Nazwa: CENTRUM ZAOPATRZENIA GASTRONOMICZNEGO Dariusz Łobacz
 
Adres                                    ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części III WARZYWA I OWOCE: Oferta nr 5

Nazwa:                       HANDEL HURTOWY Dariusz Łukasiewicz
 
Adres                                    ul. Myśliborska 1A, 66-432 Baczyna

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części IV MIĘSO: Oferta nr: 11

Nazwa:                       MADAR Dariusz Watral
Adres                          ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części V RYBY: Oferta nr: 13

Nazwa:                       SEMI Przemysław Fiedorowicz
Adres                          ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części VI ARTYKUŁY MROŻON: Oferta nr: 4

Nazwa:                       Margo Ice Gastro Damian Lewandowski
Adres                          ul. Nadmorska 1j/1B/4, 78-132 Grzybowo

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

W części VII Pieczywo: Oferta nr: 8

Nazwa:                       Społem PSS
Adres                          ul. Konstytucji 3-go Maj 18, 72-100 Goleniów

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 pkt zgodnie z kryteriami: cena, wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz termin wymiany wadliwego produktu określonymi w siwz. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

CZĘŚĆ I: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

FHU Chem - Aj S. C. Janusz Świerczek, A. Trukawka

ul. Starkiewicza 1a                                    71-112 Szczecin

60

20

20

100

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

48,12

20

20

88,12

 

CZĘŚĆ II: NABIAŁ

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

50,50

20

20

90,50

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

55,60

20

20

95,60

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

60

20

20

100

„AKA” Sp. Z o.o.

ul. Szczecińska 8-10

75-120 Koszalin

OFERTA ODRZUCONA

 

CZĘŚĆ III: WARZYWA I OWOCE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Warzywa Owoce Adam Chomicz

 ul. Inspektorowa 24

 71-220 szczecin

54,98

20

20

94,98

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska  1A                              66-432 Baczyna

60

20

20

100

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak Sp. J.

Przecław 150,

72-150 Przecław

58,94

20

20

98,94

 

 

CZĘŚĆ IV: MIĘSO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Bissa Sp. z o. o.

ul. Usługowa 6a          

73-110 Stargard

52,07

20

20

92,07

Hurtowania Wielobranżowa ROJAN Sp. J. J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30,

78-120 Gościno

57,70

20

20

97,70

MADAR
Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1,

71-001 Szczecin

60

20

20

100

CZĘŚĆ V: RYBY

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Margo ICE GASTRO Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4                                 78-132 Grzybowo

47,04

20

20

87,04

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3, 70-770 Szczecin,

60

20

20

100

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

51,15

20

20

91,15

 

CZĘŚĆ VI: ARTYKUŁY MROŻONE

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

Margo ICE GASTRO Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1j/1B/4 78-132 Grzybowo

60

20

20

100

CZG Dariusz Łobacz

ul. Świerszczowa 2,

 71-115 Szczecin

46,05

20

20

96,05

CZĘŚĆ VII: PIECZYWO

Wykonawca

Cena – C (60%)

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie – K (20%)

Termin wymiany wadliwego produktu – T (20%)

Łączna ilość punktów

SPOŁEM  PSS

ul. Konstytucji 3-go Maja 18, 72-100 Goleniów

 

 

60

 

 

20

 

 

20

100

Piekarnia Cukiernia Wojciechowski Przemysław

ul. B. Krzywoustego 70, 70-245 szczecin

 

 

46,63

 

 

0

 

 

0

46,63

 

 

 

 

 


udostępnił: Monika Pieprzak, wytworzono: 2017/12/07, odpowiedzialny/a: Patrycja Fus, wprowadził/a: Teresa Jaworska, dnia: 2017/12/28 13:06:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Teresa Jaworska 2017/12/28 13:06:35 modyfikacja wartości
Monika Pieprzak 2017/12/07 11:35:10 nowa pozycja